Arbetsro i klassen – Respekt och samarbete

 Perttibeskr_nyUtmaningar
 • Eleven stör undervisningen och vill ha ständig uppmärksamhet.
 • Likgiltighet och dålig prestation
 • Arrogant, hånande och aggressivt beteende
 • Lärare/personal känner frustration och trötthet.
 • Hur är din egen inställning gentemot utmaningar?

 

Bekräftande samtal för självinsikt och motivation
 • Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
 • Hur bemöta osäkerhet, rädsla, ilska, skam, missnöje, avstängdhet…
 • Bekräftande samtalsmetod och inre spegling
 • Inte kontroll utan kontakt

 

Arbetsro och samarbete genom gemensamt ansvar
 • Hur organisera klassen för gemensamt ansvar
 • Samarbetsregler och goda konsekvenser
 • Hur bemöta störande beteende och mobbning

 

Hur behandla egen frustration och stress
 • Sund och sjuk stress – symtom är nyttiga varningssignaler.
 • Uppfostran kan vara förtryckande eller frigörande – vad känner du
 • Du kan ta fram kursmaterialet genom att klicka Kompendium (PDF-fil 6,8 MB)
  och se PowerPoint-presentation genom att klicka Arbetsro i klassen (PPT-fil 9,8 MB).

 

Grundtankar:
 • Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sätt.
 • Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre.
 • Människan är sin medvetenhet. Ansvar är frihet.
 • Det onda kan botas bara med det goda. Kärlek är livets grundkänsla.
 • Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i beslutsfattandet.

 

Tid: torsdagen den 17 mars 2016, kl 13-17
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1K, Stockholm
Pris: 870 kr exkl. moms, kursmaterial och kaffe ingår

 

Anmälan till kurs:

Fyll i anmälningsblankett nedan.

[contact-form-7 404 "Not Found"]