Hur bemöta ilska och elakhet – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Perttibeskr_nyUtmaningar
 • Arga klienter, krävande patienter, missnöjda elever…
 • Likgiltighet, opålitlighet, överlägsenhet
 • Baktaleri, förnedrande beteende, dålig stämning
 • Avundsjuka, mobbning, hot, aggressivitet
 • Egen frustration och stress

 

Bekräftande samtal för självinsikt
 • Människan är en psykisk, fysisk och social helhet
 • Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
 • Hur bemöta ilska, rädsla, oro, skam, skuld, sorg, missnöje…
 • Bekräftande samtalsmetod

 

Arbetsro och samarbete genom gemensamt ansvar
 • Hur organisera arbetsgruppen för gemensamt ansvar
 • Hur förebygga och förhindra störande beteende och mobbning

 

Från maktlöshet till arbetsglädje
 • Stressymtom är nyttiga varningssignaler – kontroll eller kontakt?
 • Hur bemöta egen och andras stress
 • Du kan ta fram kursmaterialet genom att klicka Kompendium (PDF-fil 6,5 MB)
  och se PowerPoint-presentation genom att klicka Hur bemöta ilska och elakhet (PPT-fil 9,6 MB).

 

Grundtankar:
 • Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sätt.
 • Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre.
 • Människan är sin medvetenhet. Ansvar är frihet.
 • Det onda kan botas bara med det goda. Kärlek är livets grundkänsla.
 • Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i beslutsfattandet.

 

Tid: torsdagen den 24 mars 2016, kl 9-13
Plats: Statens ämbetshus, Självständighetsplanen 2, Aitiopaikka, Åbo

 

Pris:

98 € (exkl. moms),
870 kr exkl. moms,
kursmaterial och kaffe ingår

 

Anmälan till kurs:

Fyll i anmälningsblankett nedan.

[contact-form-7 404 "Not Found"]