HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Landskrona måndag 25 maj 2020 kl 13:00-16:30

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men är i själva verket två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsarna att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

      

Föredragshållare: Tom Johansson och Sofie Bergqvist
Tid: Måndag 25 maj 2020, kl 13:00-16:30
Plats: Puls Arena, Varggatan 17, 261 44 Landskrona

Pris: 890 kr + moms. Vid eventuella förhinder avboka senast 4 dagar innan arrangemang för att undvika debitering.

Anmälan till kurs:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. Anmäl dig eller din grupp i formuläret nedan. Om du får problem med vårt bokningsformulär på nästa sida så tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller 070-576 50 01.

OBS: DU KAN VÄLJA VANLIG FAKTURA SOM SKICKAS ELLER SKAPA E-FAKTURA GENOM ATT KRYSSA FÖR EDI

ANMÄLNINGSFORMULÄR