Konsultation

Om du är ledare eller chef i någon befattning eller en medarbetare som deltagit i någon av våra kurser så kan du dra nytta av vår konsultation och arbetshandledning.

Syftet är att hjälpa dig:

  • förbättra samarbetet och förstärka den personliga utvecklingen i din personalgrupp
  • främja motivation och initiativ
  • förstärka ledarskapet
  • utveckla konstruktiva sätt för gruppen att behandla konflikter
  • förebygga destruktivitet (passivitet, negativitet, skvaller, mobbning, maktspel och grupperingar etc.).

Du bokar tid online på http://terapiainstitutet.bokadirekt.se och väljer tjänsten ”Konsultation 60 min”. Om du nyligen har deltagit i någon av våra kurser så får du alltid 60 min gratis individuell konsultation över telefon med någon av oss. Titta efter lediga tider på bokadirekt ovan.

Vår arbetshandledning baserar sig på Conscientiametodens strukturella människosyn. Syftet är att ”belysa” problematiken som ett fenomen, undersöka den, medvetandegöra de möjliga attityderna och intentionerna bakom det problematiska beteendet utan att utpeka någon särskild individ. Var och en reflekterar över samtalstemat inom sig själv, på sitt sätt, utan att behöva känna sig utpekad. Medvetenhet om ens inre går genom acceptans.

Till sist planerar vi åtgärder för din arbetsgrupp: Vi ger dem verktyg att själva utveckla sina relationer och samarbete. Ofta har just personen som agerar destruktivt svårt att acceptera hjälp och insikt utifrån, därför är det viktigt att medarbetarna utvecklar sitt sätt för att bemöta problemet med en konstruktiv inställning.