Conscientiametoden

Conscientiametoden är en terapi- och arbetshandledningsmetod som bygger på vissa grundtankar om människan. Inspirationen är hämtad från bl.a. Sokratisk samtalsteknik, modern psykoanalys och KBT. Resultatet har blivit en metod där människan ses som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet.

 

bokstatictext1525_small

 

Människan är en helhet av psyke, kropp och sin sociala tillhörighet:

  • den psykiska aspekten; det intellektuella, känslomässiga och andliga
  • den somatiska aspekten; den fysiska och fysiologiska aktiviteten
  • den sociala strukturen; nära relationer, arbetsorganisationen och samhällsstrukturen

Några aspekter om människosynen

  • Allt vad man ser hos den andra finns inom en själv på något sätt i någon mån.
  • Det man gör med andra gör man med sig själv i sitt inre.
  • Människan är sin medvetenhet.
  • Ingen gör något elakt utan att samtidigt förneka medvetenheten om sina intentioner.
  • Kärlek är livets grundkänsla. Det onda kan bara botas med något gott.
  • Ekonomisk och social makt baserad på direkt demokrati skapar gemenskap.

 

Läs mer på conscientia.se