Uppdragsgivare

Inom utbildningsgruppen har vi över 30 års samlad erfarenhet inom organisation- och ledarskapskonsultation.

På vår kundlista finns privata företag, förskolor och skolor, vårdgivare inom äldreomsorgen, vårdcentraler och beroende centrum. Vi är verksamma inom den offentliga sektorn i både Sverige och Finland. 

Deltagarnas utvärdering av vår senaste ledarskapskurs 2017 i Italien:

I vilken mån motsvarade kursen dina förväntningar och behov? Våra deltagare gav 4,5 av 5 i genomsnitt.

Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? Våra deltagare gav 4,5 av 5 i genomsnitt.

Några röster från vår senaste ledarskapskurs 2017 i Italien:

”Kursen var otroligt intressant och gav mycket input med många insikter och verktyg att använda i arbets- och vardagslivet.”

”Kursen väckte medlidande med övriga gruppmedlemmars erfarenheter samt glädje och värme inför allas bemötande av varandra, sorg och självinsikt i samband med självkännedomsövningen.”

Carina

”Kursen väckte känslor av lycka. Jag har fått mer tilltro till mig själv och ser mitt eget värde på ett bättre sätt. Vågar möta mina känslor och säga nej till saker som inte känns bra”.

Kerstin

”Kursen gav mig mod att berätta om min uppväxt och bakgrund”

Mats

”Det var bra att kursen anordnades utomlands, så att man inte har möjlighet att åka hem på kvällen. Det var också bra att vi umgicks på kvällarna för att lära känna varandra, annars skulle det kanske blivit mera ytligt”.

Maria

canon_125_90

skanska_125_90