Arbetshandledning

En grupp av människor som samarbetar eller som vill samlas på grund av en gemensam utmaning eller bearbeta interna konflikter kan dra nytta av arbetshandledning. Syftet är att:

  • förbättra samarbetet och förstärka den personliga utvecklingen
  • främja motivation och initiativ
  • förstärka ledarskap
  • utveckla konstruktiva sätt att behandla konflikter
  • förebygga destruktivitet (passivitet, negativitet, skvaller, mobbning, maktspel och grupperingar etc.).

Arbetshandledningen baseras på Conscientia-metodens strukturella människosyn. Syftet är att ”belysa” problematiken som ett fenomen, undersöka den, medvetandegöra de möjliga attityderna och intentionerna bakom det problematiska beteendet utan att utpeka någon särskild individ. Var och en reflekterar över samtalstemat inom sig själv, på sitt sätt, utan att behöva känna sig utpekad. Medvetenhet om ens inre går genom acceptans.

team-500_400

Till sist planerar man praktiska åtgärder så att problematiken kan underlättas eller lösas genom den kollektiva handlingen. Ofta har just personen som agerar destruktivt svårt att acceptera hjälp och insikt utifrån, därför är det viktigt att medarbetarna utvecklar sitt sätt för att bemöta problemet med en konstruktiv inställning. Bara det goda kan bota det onda.

Arbetshandledningen är en process där man träffas tre till sex gånger per termin, vanligtvis tre timmar per möte och resultatet utvärderas periodvis. Metoden har påvisat sig vara effektiv inom skolan, vården och kooperativa organisationer.