HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Digital livekurs – måndag 6 december 2021 kl. 13:00-16:00

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men är i själva verket två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsarna att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

Föredragshållare: Tom Johansson och Sofie Bergqvist
Tid: Måndag 6 december 2021, kl. 13:00-16:00
Plats: Livekurs via dator eller mobiltelefon. Vi använder kommunikationsprogrammet zoom som är lätt att använda utan förkunskaper.

Gratis konsultation: Som en extra bonus till vår livesända kurs kommer du inte bara att få möjligheten att ställa publika frågor direkt på slutet, utan vi kommer också erbjuda dig 60 min gratis individuell konsultation över telefon med Tom och/eller Sofie på en tid som funkar för dig. Du bokar tid online på http://terapiainstitutet.bokadirekt.se och väljer tjänsten ”Konsultation 60 min”.

Pris: 598 kr + moms. Priset gäller per deltagande person. Vid eventuella förhinder avboka senast 4 dagar innan arrangemang för att undvika debitering. 

Anmälan till kurs:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. Anmäl dig eller din grupp i formuläret nedan. 

OBS: DU KAN VÄLJA VANLIG FAKTURA SOM SKICKAS TILL DIN E-POST ELLER SKAPA E-FAKTURA GENOM ATT KRYSSA FÖR EDI. De flesta arbetsgivare vill idag ha EDI (elektronisk faktura). Kom ihåg att ha följande till hands:

 1. Organisationsnummer
 2. PEPPOL ID eller GLN-nummer (Tips: Om du använder Peppol ID så utelämna alltid de 4 första siffrorna inkl. (:) kolon) Exempel: Region Gävleborgs peppol ID är 0007:2321000198. Utelämna då 0007: före 2321000198.
 3. EDI operator (Tips: Om du använder Peppol ID så är alltid EDI operator = Peppol)
 4. Ett giltigt referensnummer eller ansvarsnummer

Du får dessa uppgifter av ekonomiavdelningen eller din chef.

Den nya lagen om elektroniska fakturor till regioner och kommuner gör det tyvärr lite mer komplicerat att boka. Om du får problem med vårt bokningsformulär på nästa sida så tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller du kan också ringa oss på 070-576 50 01 så hjälper vi dig att boka.

ANMÄLNINGSFORMULÄR