HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

– FULLBOKAD –

Västerås torsdag 14 mars 2019 kl 9-12:30

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men är i själva verket två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning, hot

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsarna att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

      

Föredragshållare: Tom Johansson och Sofie Bergqvist
Tid: torsdag 14 mars 2019, kl 09:00-12:30
Plats: Västerås, Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 10. Föreläsningssal: DJÄKNEN
Pris: 890 kr för privatperson. Moms tillkommer för organisationer eller företag. kursmaterial och kaffe ingår.

Anmälan till kurs:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. Anmäl dig eller din grupp i formuläret nedan. Är ni fler än 10 personer från samma arbetsplats så kontakta oss via info@kursledarskap.se för specialerbjudande.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Anmälan är ej längre möjlig för detta event.