HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA – heldagsseminarium för dig som leder andra

Falun – tisdag 1 mars 2022 kl. 09:00-16:00

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men är i själva verket två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga medarbetare, kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

SCHEMA FÖR DAGEN

 • Vardagspsykologi för chefer
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Gruppsykologi FIRO – verktyg för grupputveckling
 • Workshop där vi tar upp exempel och delar erfarenheter

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsaren att ge dig nycklarna till hur du får din arbetsgrupp eller dina medarbetare att fungera bättre tillsammans. Under dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete. Efter kursen erbjuds personlig uppföljning och konsultation.

Föredragshållare: Tom Johansson
Tid: Tisdag 1 mars 2022, kl. 09:00-16:00
Plats: First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11 i Falun

Gratis konsultation: Som en extra bonus och personlig uppföljning till heldagskursen ingår 60 min gratis individuell konsultation över telefon med vår kursledare (valfritt). Du bokar tid online på http://terapiainstitutet.bokadirekt.se och väljer tjänsten ”Konsultation 60 min”.

Pris: 4 980 kr + moms. Priset gäller per deltagande person. Vid eventuella förhinder avboka senast 4 dagar innan arrangemang för att undvika debitering. I priset ingår åhörarkopia, förmiddagsfika (kaffe/te plus macka), utvald lunch i hotellets restaurang och eftermiddagskaffe. Meddela innan om du vill ha alternativ kost.

Målgrupp:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i arbetsledande ställning eller är ny som chef. Du kommer lära dig att bättre bemöta och hantera medarbetare, grupper, kunder eller patienter. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. Anmäl dig eller din grupp i formuläret nedan. 

Anmälan till kurs:

OBS: DU KAN VÄLJA VANLIG FAKTURA SOM SKICKAS TILL DIN E-POST ELLER SKAPA E-FAKTURA GENOM ATT KRYSSA FÖR EDI. De flesta arbetsgivare vill idag ha EDI (elektronisk faktura). Kom ihåg att ha följande till hands:

 1. Organisationsnummer
 2. PEPPOL ID eller GLN-nummer (Tips: Om du använder Peppol ID så utelämna alltid de 4 första siffrorna inkl. (:) kolon) Exempel: Region Gävleborgs peppol ID är 0007:2321000198. Utelämna då 0007: före 2321000198.
 3. EDI operator (Tips: Om du använder Peppol ID så är alltid EDI operator = Peppol)
 4. Ett giltigt referensnummer eller ansvarsnummer

Du får dessa uppgifter av ekonomiavdelningen eller din chef.

Den nya lagen om elektroniska fakturor till regioner och kommuner gör det tyvärr lite mer komplicerat att boka. Om du får problem med vårt bokningsformulär på nästa sida så tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller du kan också ringa oss på 070-576 50 01 så hjälper vi dig att boka.

ANMÄLNINGSFORMULÄR