HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA 2.0 – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Västerås – måndag 14 mars 2022 kl. 13:00-16:00

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men är i själva verket två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsarna att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

Föredragshållare: Tom Johansson och Sofie Bergqvist
Tid: Måndag 14 mars 2022, kl. 13:00-16:00
Plats: Västerås, Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 10. Föreläsningssal: RUDBECKIUSSALEN
Restriktioner: Max. 50 deltagare eller utifrån de aktuella riktlinjerna som kommer att gälla från Folkhälsomyndigheten under våren.

Pris: 890 kr + moms. Priset gäller per deltagande person. Vid eventuella förhinder avboka senast 4 dagar innan arrangemang för att undvika debitering. 

Anmälan till kurs:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. Anmäl dig eller din grupp i formuläret nedan. 

OBS: DU KAN VÄLJA VANLIG FAKTURA SOM SKICKAS TILL DIN E-POST ELLER SKAPA E-FAKTURA GENOM ATT KRYSSA FÖR EDI. De flesta arbetsgivare vill idag ha EDI (elektronisk faktura). Kom ihåg att ha följande till hands:

 1. Organisationsnummer
 2. PEPPOL ID eller GLN-nummer (Tips: Om du använder Peppol ID så utelämna alltid de 4 första siffrorna inkl. (:) kolon) Exempel: Region Gävleborgs peppol ID är 0007:2321000198. Utelämna då 0007: före 2321000198.
 3. EDI operator (Tips: Om du använder Peppol ID så är alltid EDI operator = Peppol)
 4. Ett giltigt referensnummer eller ansvarsnummer

Du får dessa uppgifter av ekonomiavdelningen eller din chef.

Den nya lagen om elektroniska fakturor till regioner och kommuner gör det tyvärr lite mer komplicerat att boka. Om du får problem med vårt bokningsformulär på nästa sida så tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller du kan också ringa oss på 070-576 50 01 så hjälper vi dig att boka.

ANMÄLNINGSFORMULÄR