HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA 2.0 – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Jönköping, Elmia Kongress- & Konserthus, torsdag 26 januari 2023 kl. 18:00-20:30

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men är i själva verket två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsaren att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

Föredragshållare: Tom Johansson
Tid: Torsdag 26 januari 2023, kl. 18:00-20:30 inkl. 15 min paus med kvällsfika: Helfralla med ost och skinka serveras med frukt, krav- och rättvisemärkt kaffe, te och Vätternvatten.
Plats: Jönköping, Elmia Kongress- & Konserthus: Elmiavägen 15, Entré 6 Konferens,

Pris: 980 kr + moms. Priset gäller per deltagande person. Vid eventuella förhinder avboka senast 4 dagar innan för att undvika debitering. I priset ingår kaffe/Te med tilltugg i pausen.

För vem:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. 

Så här anmäler du dig själv eller din grupp:
Regioner och kommuner vill idag ha EDI (elektronisk faktura). Kryssa för EDI-faktura på nästa sida. Kom ihåg att ha följande till hands:

Nödvändiga fakturauppgifter för anställda inom:
Region Jönköping – Peppol ID 2321000057 – Organisationsnummer 232100-0057 – EDI operator Peppol – Referensnummer/ansvarsnummer (du får av din chef).

Jönköpings kommun – Peppol ID 7350040360002 – Organisationsnummer 212000-0530 – EDI operator Peppol – Referensnummer/ansvarsnummer (du får av din chef).

Eksjö kommun – Peppol ID 2120000589 – Organisationsnummer 212000-0589 – EDI operator Peppol – Referensnummer/ansvarsnummer (du får av din chef).

Mullsjö kommun – Peppol ID 2120001603 – Organisationsnummer 212000-1603 – EDI operator Peppol – Referensnummer/ansvarsnummer (du får av din chef).

Nässjö kommun – Peppol ID 2120000548 – Organisationsnummer 212000-0548 – EDI operator Peppol – Referensnummer/ansvarsnummer (du får av din chef).

Värnamo kommun – Peppol ID 2120000555 – Organisationsnummer 212000-0555 – EDI operator Peppol – Referensnummer/ansvarsnummer (du får av din chef).

Vetlanda kommun – Peppol ID 7350034020004 – Organisationsnummer 212000-0571 – EDI operator Peppol – Referensnummer/ansvarsnummer (du får av din chef).

För anställda inom övriga regioner eller kommuner
Fråga efter uppgifter från din chef eller ekonomiavdelning. Om du får problem med vårt bokningsformulär på nästa sida tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller ring oss på 070-576 50 01 så hjälper vi dig att boka.