HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA 2.0 – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Malmö, Folk Mat & Möten, tisdag 25 april 2023 kl. 13:00-16:00

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men är i själva verket två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsaren att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

Föredragshållare: Tom Johansson
Tid: Tisdag 25 april 2023, kl. 13:00-16:00 inkl. 15 min paus. Eftermiddagsfika med en god sötsak som serveras med nybryggt kaffe eller te.
Plats: Malmö, Folk Mat & Möten, sal 1. Olof Palmes Plats 1, 214 44 Malmö

Pris: 980 kr + moms. Priset gäller per deltagande person. Vid eventuella förhinder avboka senast 4 dagar innan för att undvika debitering. I priset ingår kaffe/Te med tilltugg i pausen.

För vem:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. 

Så här anmäler du dig själv eller din grupp:
Regioner och kommuner vill idag ha EDI (elektronisk faktura). Kryssa för EDI-faktura på nästa sida. Kom ihåg att ha följande till hands:

Nödvändiga fakturauppgifter för anställda inom:
Region Skåne – Peppol ID (utelämna 0088:) välj arbetsgivare – Organisationsnummer 232100-0255 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

Malmö stad – Peppol ID välj din förvaltning – Organisationsnummer 212000‐1124 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

Helsingborgs stad – Peppol ID (utelämna 0088:) välj din förvaltning – Organisationsnummer 212000-1157 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

Lunds kommun – Peppol ID 2120001132 – Organisationsnummer 212000-1132 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

Ängelholms kommun – Peppol ID 2120000977 – Organisationsnummer 212000-0977 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

Hässleholms kommun – Peppol ID 2120000985 – Organisationsnummer 212000-0985 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

Eslövs kommun – Peppol ID 2120001173 – Organisationsnummer 212000-1173 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

Staffanstorps kommun – Peppol ID 2120001017 – Organisationsnummer 212000-1017 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens/RSID (du får av din chef).

För anställda inom övriga regioner eller kommuner
Fråga efter uppgifter från din chef eller ekonomiavdelning. Om du får problem med vårt bokningsformulär på nästa sida tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller ring oss på 070-576 50 01 så hjälper vi dig att boka.