HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA 2.0 – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Motala, Folkets hus, torsdag 11 april 2024 kl. 13:00-16:00

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men kan i själva verket vara två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsaren att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

Föredragshållare: Tom Johansson
Tid: Torsdag 11 april 2024, kl. 13:00-16:00
Plats: Motala, Folkets hus, Sjögatan 5, 591 30 Motala. Föreläsningssal: Vätternsalen.

Pris: 690 kr + moms. Priset gäller per deltagande person. I priset ingår kaffe/Te i pausen. Du kan avboka senast 4 dagar innan arrangemanget för att undvika debitering. Vid händelser som ligger utanför vår kontroll har vi inte möjlighet att betala tillbaka biljettavgiften. Det kan gälla vid force majeure: katastrofer av olika slag, pandemier eller plötsliga/oförutsedda ändringar av policy inom din organisation pga. ex. sparkrav.

Anmälan till kurs:
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat. Anmäl dig eller din grupp i formuläret nedan. 

Så här anmäler du dig själv eller din grupp:
Regioner och kommuner vill idag ha EDI (elektronisk faktura). Kryssa för EDI-faktura på nästa sida. Kom ihåg att ha följande till hands:

Nödvändiga fakturauppgifter för anställda inom:
Region Östergötland – Peppol ID 2321000040 – Organisationsnummer 232100-0040 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Norrköpings kommun – Peppol ID 2120000456 – Organisationsnummer 212000-0456 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Linköpings kommun – Peppol ID 2120000449 – Organisationsnummer 212000-0449 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Motala kommun – Peppol ID 2120002817 – Organisationsnummer 212000-2817 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Mjölby kommun – Peppol ID 2120000480 – Organisationsnummer 212000-0480 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Kinda kommun – Peppol ID 2120000399 – Organisationsnummer 212000-0399 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Åtvidabergs kommun – Peppol ID 2120000415 – Organisationsnummer 212000-0415 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Valdemarsviks kommun – Peppol ID 2120000431 – Organisationsnummer 212000-0431 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).
Ydre kommun – Peppol ID 2120000381 – Organisationsnummer 212000-0381 – välj EDI operator Peppol – Ange Beställarreferens/Er referens (du får av din chef).

För anställda inom övriga regioner eller kommuner
Fråga efter uppgifter från din chef eller ekonomiavdelning. Om du får problem med vårt bokningsformulär på nästa sida tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller ring oss på 070-576 50 01 så hjälper vi dig att boka.