HUR BEMÖTER DU ILSKA OCH RÄDSLA 2.0 – om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Uppsala, Hubben konferens, tisdag 21 maj 2024 kl. 13:00-16:00

Rädsla och ilska ses ofta som varandras motsatser, men kan i själva verket vara två olika uttryck för samma sak: vår inneboende oförmåga att hantera jobbiga situationer. När dessa känslolägen blir dominerande så får det förödande konsekvenser för arbetsklimatet, våra relationer och vår psykiska/fysiska hälsa.

UTMANINGAR

 • Besvärliga klienter/kunder, arga patienter, missnöjda elever
 • Konflikter, osunda gruppbildningar och prat bakom ryggen
 • Mobbning och utfrysning

VANLIGA REAKTIONER OCH FÖLJDER

 • Rädsla, tystnad, undvikande, vanmakt, förnekande
 • Ilska, elakhet, sarkasm, förolämpningar
 • Stress, utmattning, sjukskrivning
 • Dålig arbetsmiljö
 • Hög sjukfrånvaro

HUR SKAPA BÄTTRE SAMARBETE OCH BRA ARBETSMILJÖ

 • Verktyg för konflikthantering
 • Självkännedom som grunden för tryggare relationer
 • Acceptans av våra egna och andras känslor och reaktioner
 • Handlingsplan för individen och arbetsgruppen

Med värme, humor och många praktiska exempel kommer föreläsaren att ge dig nycklarna till hur du får dina viktigaste relationer i livet att fungera bättre. Under den här dagen får du konkreta råd och praktiska verktyg för hur du kan samarbeta bättre både med dig själv och andra.

Föredragshållare: Tom Johansson
Tid: Tisdag 21 maj 2024, kl. 13:00-16:00
Plats: Uppsala, Hubben – Coor konferens, Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala. Föreläsningssal: 2.

Pris: 890 kr + moms. Priset gäller per deltagande person. I priset ingår kaffe/Te och kaka i pausen. Du kan avboka senast 4 dagar innan arrangemanget för att undvika debitering. Vid händelser som ligger utanför vår kontroll har vi inte möjlighet att betala tillbaka biljettavgiften. Det kan gälla vid force majeure: katastrofer av olika slag, pandemier eller plötsliga/oförutsedda ändringar av policy inom din organisation pga. ex. sparkrav.

Vem riktar sig kursen till?
Kursen är riktad till dig som arbetar med människor i någon form eller vill lära dig att bättre bemöta kunder, patienter eller kolleger. T.ex. inom vård och skola, offentligt som privat.

Så här anmäler du dig själv eller din grupp:
Fyll i antalet deltagare nedan. På nästa sida ska du Kryssa för EDI-faktura. Regioner och kommuner vill idag ha EDI – elektronisk faktura. Ange din Regions eller kommuns Peppol ID och organisationsnummer samt EDI operator ”Peppol” (se nedan). I fältet ”Referens*” anger du ert speciella nummer/kod för beställningar eller inköp. Under ”Köparinformation” anger du därefter era allmänna faktureringsuppgifter. Det behöver inte vara adressen till din specifika avdelning eller arbetsplats utan det räcker med centralorganisationens faktureringsuppgifter. Vi skickar därefter en elektronisk faktura direkt till din arbetsgivare. Kom ihåg att ha följande till hands:

Nödvändiga fakturauppgifter för anställda inom:
Region Uppsala – Peppol ID 7332403000008 – Organisationsnummer 232100-0024 – välj EDI operator Peppol – Ange referenskod för beställning/inköp(du får av din chef).
Uppsala kommun – Peppol ID 2120003005 – Organisationsnummer 212000-3005 – välj EDI operator Peppol – Ange referenskod för beställning/inköp(du får av din chef).
Enköpings kommun – Peppol ID 2120000282 – Organisationsnummer 212000-0282 – välj EDI operator Peppol – Ange referenskod för beställning/inköp(du får av din chef).
Heby kommun – Peppol ID 2120002049 – Organisationsnummer 212000-2049 – välj EDI operator Peppol – Ange referenskod för beställning/inköp(du får av din chef).
Övriga kommuner – Kontakta din arbetsgivare eller oss nedan.

För dig som ska betala kursen själv
Fyll i formuläret på nästa sida med dina egna adressuppgifter så skickas fakturan till din angivna e-postadress (du ska inte kryssa för EDI-faktura). Under referens så anger du ditt personnummer. Om du får problem med vårt bokningsformulär så tveka inte att kontakta oss på info@kursledarskap.se eller ring oss på 070-576 50 01 så hjälper vi dig att boka.