Nyhet 3

Den 10-14 oktober 2016 startar vår 5-dagars UGI-kurs på Centre Européen invid Gardasjön i Italien. Alla medarbetare kan gå UGI och få ut något av det, både privat och yrkesmässigt. Nyblivna eller blivande ledare inom offentlig eller privat verksamhet på olika nivåer. Exempel kan vara chefer, personalansvariga, konsulter, projektledare, rektorer, lärare, förskolechefer, gruppledare och medarbetare etc. Du blir en effektivare ledare, medarbetare och medmänniska när självbilden blir tydligare.

UGI kursen handlar om medvetet och etiskt ledarskap. Domesticeringsprocessen – hur vi formas som mäniskor av uppväxt och samhälle. Gruppers utveckling, olika feedback modeller och situationsanpassat ledarskap. Kursens mål är:

  • Kunna se och hantera konflikter
  • Uppnå större självförtroende och självinsikt
  • Ökat lugn och hållbar prestation
  • Främja ett sammarbetsskapande och motiverande ledarskap
  • Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna
  • Hantera stress
  • Kommunicera direkt och klart
  • Lära av gruppdynamiska utbildningsmetoden

 UGI genomförs under 5 intensiva dagars internat på Centre Européen. För mer info om se kurser i Italien. Kontakta oss gärna för senaste information och platstillgänglighet.

Lämna ett svar