Conscientiametoden

Conscientiametoden är en terapi- och arbetshandledningsmetod som bygger på vissa grundtankar om människan.  Inspirationen är hämtad från bl.a. Sokratisk samtalsteknik, modern psykoanalys och KBT. Resultatet har blivit en metod där människan ses som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet.